Υπεύθυνοι Καθηγητές

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Σάββας Δουβαρτζίδης
Επίκουρος Καθηγητής Θερμικών Μηχανών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας – Κοζάνη
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΔΙΠ
Ντίνας Νικόλαος
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, MSc
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας – Κοζάνη